• Moderna bostäder i historisk miljö

    Den 15 september kl 15:00 tas ett första spadtag för etapp 2 på Bergagården i Kalmar. Alla intresserade hälsas välkomna.