• Moderna bostäder i historisk miljö

    Nu är etapp ett inflyttad och byggnationen av etapp två är i full gång.

  • Moderna bostäder i historisk miljö

    Natur och Service runt knuten. En grön oas där butiker, apotek, vårdcentral och barnomsorg finns på gångavstånd.